EJP
KOMBİNE ÇELİK ÇEKME HATLARI

KOMBİNE ÇELİK ÇEKME HATLARI

EJP Kombine Çekme Hatları
 
Kangal halindeki sarılmış metalin (çelik, pirinç, bakır, alüminyum, vb.) çubuk yada boru haline gelecek şekilde biçimlendirilmesine
ÇEKME (drawing) OPERASYONU denir. 
 
Çekme tezgahlarının gücü ton ile ifade edilir. EJP 2 ila 46 ton arasındaki çekme kuvvetinde tezgahlar üretir.
 
 
 Tipik bir çekme hattı aşağıdakilerden müteşekkildir:
 
  1. Çift kangaldan besleme ( double pay-off ) 
  2. Açma robotu
  3. Ön doğrultma
  4. Kumlama 
  5. Pushpointer
  6. Çekme ünitesi
  7. Doğrultma ( 2 rulolu yada 9 rulolu doğrultma )
  8. ucar Makas
  9. Tüp Kılavuz
  10. Test ünitesi ve ayrıştıma tablası
  12. Pah kırma ünitesi
  13. Balyalama
  14. Yükleme noktası
  15. Elektrik ünitesi